Skriv for oss

Skriv for oss - Skriv for oss

For at dette nettstedet skal kunne utvikle seg i den retningen vi alle ønsker, er vi helt avhengig av dere som bruker sidene også bidrar aktiv til diskusjoner og nytenkning.

Derfor vil vi svært gjerne ikke bare ha deres tilbakemeldinger på det vi har skrevet og lagt ut, men også gjerne at dere skriver deres egne ting som vi kan vurdere å publisere på sidene våre Som du allerede vet, er dette stedet for å diskutere velferd, offentlig sektor, hverdagsrutiner og privatliv.

Denne store spennvidden gir nesten uuttømmelig potensial for å delta og ytre seg om det man er interessert i, og vi vet at vi har mange flinke lesere som har lyst til å bidra!

Hva kan jeg skrive om?

Hva kan jeg skrive om  - Skriv for oss

På disse sidene har vi to hovedtemaer: offentlige tjenester og hverdagsrutiner. Når det gjelder offentlige tjenester, er det selvfølgelig et vidt spekter. Vi vet at det sikkert er mange av dere som jobber i NAV, i skoleverket, på sykehus eller sykehjem, eller i en offentlig barnehage, og har mye på hjertet om deres situasjon.

Hvilke utfordringer møter dere på i hverdagen, og hvordan kan de løses? Kan de i det hele tatt løses uten at politiske tiltak blir satt inn? Innlegg kan gjerne ha en politisk brodd, fra den ene eller den andre siden, uten at det på noen måte er noe krav.

Dersom du vil skrive om hverdagsrutiner, er det selvsagt også mye å velge i. Mange er opptatt av trening og kosthold, mens andre er mer interessert i hvordan man løser tidsklemma i en travel hverdag. Alt dette og mye mer er temaer vi gjerne vil publisere på nettsidene våre.