Velferdsstaten

I Norge har velferdsstaten blitt et slagord som kan overprøve det meste av andre politiske ønskemål. Hva er imidlertid velferdsstaten, og er det grunn til å sette den under et kritisk søkelys? Velferdsstatens omsorg  I velferdsstaten er det i stor grad staten som viser omsorg for den enkelte, ofte ved å hjelpe dem som...Continue reading

Høyere utdanning

Universiteter og høyskoler tilbyr det som med et fellesnavn kalles høyere utdanning. Dette er en viktig sektor i Norge, som skal utvikle landets menneskelige ressurser for en bærekraftig fremtid. Det er i denne sektoren morgendagens leger, advokater, arkitekter, lærere, sykepleiere og ingeniører forberedes på det de skal gjøre i sin karriere. Likevel har denne sektoren...Continue reading

Scroll to top