Nå kan du spille hvor som helst

Det å bli innlagt på institusjon, enten det er sykehus, sykehjem, eller aldershjem, kan være en stor nedtur for mange. Ikke bare savner man sine vante omgivelser, og frykter for helsen og fremtiden, men man kan også oppleve at hverdagen blir veldig kjedelig. En passiv tilværelse der det skjer veldig lite kan være veldig negativt...Continue reading

Velferdsstaten

I Norge har velferdsstaten blitt et slagord som kan overprøve det meste av andre politiske ønskemål. Hva er imidlertid velferdsstaten, og er det grunn til å sette den under et kritisk søkelys? Velferdsstatens omsorg  I velferdsstaten er det i stor grad staten som viser omsorg for den enkelte, ofte ved å hjelpe dem som...Continue reading

Høyere utdanning

Universiteter og høyskoler tilbyr det som med et fellesnavn kalles høyere utdanning. Dette er en viktig sektor i Norge, som skal utvikle landets menneskelige ressurser for en bærekraftig fremtid. Det er i denne sektoren morgendagens leger, advokater, arkitekter, lærere, sykepleiere og ingeniører forberedes på det de skal gjøre i sin karriere. Likevel har denne sektoren...Continue reading

Scroll to top